Meer weten

Uw depot, een wettelijk bewijs

Cryptografische afdruk, tijdsregistratie en logging staan garant voor de legalisatie en integriteit van uw gegevens bewaard in de e-dpo kluis.

 • Een cryptografische afdruk is een unieke reeks tekens die het resultaat is van een complexe berekening en is gebaseerd op het algoritme SHA1. De afdruk garandeert dat niets aan uw depot werd gewijzigd.
  Het wijzigen van een komma of een punt wordt door de unieke afdruk immers al gesignaleerd.
 • Tijdsregistratie: de datum van het depot wordt geregistreerd en «gewaarmerkt» net als een poststempel. Uw bestand, de bijhorende identificatiegegevens en de cryptografische afdruk worden elektronisch verzegeld; datum en tijdstip worden vastgelegd.
 • Elke handeling, zoals bijvoorbeeld de tussenkomst van een deurwaarder, wordt gelogd en vastgelegd in een beveiligde omgeving.
  Documenten gelieerd aan het depot (bevestigingsmail, attest en factuur) worden gecertificeerd en gearchiveerd. De log-registers worden eveneens gearchiveerd.

Al deze elementen samen verlenen uw depot bewijskracht en garanderen de anterioriteit van het gedeponeerde werk. Dit kan, indien nodig, op eender welk moment door een deurwaarder officieel worden vastgesteld.
Meer over de bewijskracht van uw depot.

Beveiligde omgeving

e-dpo hanteert maximale normen inzake beveiliging. De vertrouwelijkheid van uw gegevens wordt gegarandeerd; uw identificatie en de bewaring van uw werken worden streng beveiligd.

 • Uw identificatie wordt beveiligd dankzij de controle van uw e-mailadres bij het aanmaken van uw account. Bovendien logt u in op uw account met een gebruikersnaam en een paswoord die enkel door u gekend zijn.
 • Al het dataverkeer, tussen uw computer en uw persoonlijke kluis, wordt beveiligd. Legalisatie, vertrouwelijkheid en integriteit van de uitgewisselde gegevens worden verzekerd door asymmetrisch vercijferen (type https).
 • De infrastructuur waar uw depots bewaard worden, is streng beveiligd: De lokalen zijn beveiligd en de gegevens worden in realtime overgezet op een noodserver.
 • e-dpo maakt gebruik van Sogenactif, het betaalsysteem van de Société Générale, marktleider in Frankrijk op het gebied van betalingen via internet beveiligd via het SSL protocol.
 • e-dpo respecteert alle bepalingen van de Franse wet Informatica en Vrijheden en verbindt zich ertoe om de vertrouwelijkheid van de door e-dpo beheerde gegevens te waarborgen. Enkel een deurwaarder, gemandateerd door uzelf of door gerechtelijke beslissing kan toegang krijgen tot de inhoud van de bestanden.

Gebruiksvriendelijk

Een paar keer klikken volstaat om uw werk te deponeren, uw historiek te raadplegen of uw depot te verlengen. e-dpo houdt u op de hoogte van elke volgende vervaldag (depot of abonnement) die eraan komt.

 • U moet geen software downloaden om e-dpo te gebruiken. Werken deponeren kan 24u op 24 vanaf elke computer met een internetverbinding.
  Meer over de procedure van het depot
 • e-dpo volgt volledig automatisch uw depots op en verwittigt u zodra een vervaldag nadert. e-dpo verwittigt u eveneens wanneer uw abonnement eindigt of depots die buiten het kader van uw abonnement vallen hun vervaldag naderen.
 • U kan uw depot verlengen voor een nieuwe periode van vijf jaar door in te loggen op uw account. Als u uw depot niet verlengt, brengt e-dpo u via e-mail op de hoogte van z’n vernietiging.
  Meer over verlengen
 • Log in op uw account om gelijk wanneer de historiek van uw depots en de bijhorende documenten (attesten en facturen) te raadplegen.
 • Indien nodig kan een deurwaarder officieel de anterioriteit van het gedeponeerde werk vaststellen.
  Meer over de bewijskracht van uw depot